Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

Cập nhật 15:48 ngày 08/11/2017

Nguyễn Quang Hùng

 

Độc giả tìm đọc ở Tạp chí in

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn