Hội đồng biên tập

Cập nhật 22:20 ngày 11/11/2017
Tổng Biên tập
 
Nguyễn Ngọc Hà, Tạp  chí  Khoa  học  xã  hội  Việt  Nam
 
Phó Tổng Biên tập
 
Ngô Văn Vũ, Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam
 
 
Hội đồng Biên tập
 
Nguyễn Quang Thuấn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch
Nguyễn Ngọc Hà, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch
Trần Thị An, Viện  Hàn  lâm  Khoa  học  xã  hội  Việt  Nam
Đặng Nguyên Anh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam
Vũ Thành Tự Anh, Đại học Fulbright Việt Nam
Salvatore Babones, Đại học Sydney, Úc
Nguyễn Thị Phương Châm, Viện  Nghiên  cứu  Văn  hóa
Horim Choi, Đại học Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc
Trần Thọ Đạt, Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Nguyễn Đăng Điệp, Viện Văn học
Trần Văn Đoàn, Đại  học  Quốc  gia  Đài  Loan  (Trung  Quốc)
Phạm Văn Đức, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội  Việt Nam
Đinh Quang Hải, Viện Sử học
Nguyễn Thị Hiền, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam
Nguyễn Văn Hiệp, Viện Ngôn ngữ học
Lương Văn Hy, Đại học Toronto, Canada
Vũ Minh Khương, Đại học Quốc gia Singapore
Bùi Văn Liêm, Viện Khảo cổ học
William Leon McBride, Đại học Purdue, Hoa Kỳ
Mary Byrne McDonnell, Hội đồng Nghiên cứu khoa học xã hội, Hoa Kỳ
Nguyễn Đức Minh, Viện Nhà nước và Pháp luật
Nguyễn Văn Minh, Viện Dân tộc học
Phạm Quang Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Kenichi Ohno, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia, Nhật Bản
Hiroshi Onishi, Đại học Keio, Nhật Bản
Peter Cho Phan, Đại học Georgetown, Hoa Kỳ
Bùi Nhật Quang, Viện Hàn  lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Oscar Salemink, Đại học Copenhagen, Đan Mạch
Luca Maria Scarantino, Đại học IULM, Ý
Katsumi Shimane, Đại học Senshu, Nhật Bản
Iwan Gardono Sujatmiko, Khoa Khoa học xã hội và Chính sách, Đại học Indonesia, Indonesia
William Sweet, Đại học St. Francis Xavier, Canada
Pawel B. Sztabinski, Viện Triết học và Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan
Keith Taylor, Đại học Cornell, Hoa Kỳ
Nguyễn Xuân Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Trần Văn Thọ, Đại học Waseda, Nhật Bản
Lã Thị Thu Thủy, Viện Tâm lý học
Bùi Quang Tuấn, Viện  Nghiên  cứu  Phát  triển  bền  vững Vùng
Ngô Văn Vũ, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam
Tu Weiming, Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn