Ban lãnh đạo

Cập nhật 22:12 ngày 11/11/2017

Tổng biên tập
 
PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi
Điện thoại: 84-4-39365700
Email: loinguyen_duy@hotmail.com 
 

Phó Tổng biên tập
 
TS. Vũ Thị Sao Chi
Điện thoại: 84-4-39365702
Email: saochi1210@gmail.com

 
Phó Tổng biên tập
 
TS. Lê Minh Anh
Điện thoại: 84-4-39363650
Email: maanthropology@yahoo.com
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn