Ban lãnh đạo

Cập nhật 22:12 ngày 11/11/2017

Tổng biên tập
 
TS. Trần Tuấn Phong
Điện thoại: 84-4-39365700
Email: ttuanphong@gmail.com
 
Phó Tổng biên tập
 
TS. Vũ Thị Sao Chi
Điện thoại: 84-4-39365704
Email: saochi1210@gmail.com

Phó Tổng biên tập
 
TS. Lê Minh Anh
Điện thoại: 84-4-39363650
Email: maanthropology@yahoo.com
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn