Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam tổng kết công tác năm 2023 – phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024

Cập nhật 12:33 ngày 27/12/2023
(Tin tức) - Vừa qua, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024. Tới dự hội nghị có PGS.TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và đại diện các Ban chức năng giúp việc lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS. Phan Tân - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội; về phía Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Tổng biên tập, TS. Vũ Thị Sao Chi, TS. Lê Minh Anh, Phó Tổng biên tập cùng các công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí.
 
Thay mặt Ban lãnh đạo Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi đã báo cáo tình hình hoạt động, những kết quả đạt và hạn chế, tồn tại của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam trong năm 2023, cụ thể:

Lãnh đạo Tạp chí đã thực hiện quản lý, chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, sát sao, Ban lãnh đạo Tạp chí đã thực hiện phân công công việc bằng văn bản rất rõ ràng cho các cá nhân, các đồng chí phụ trách và chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập. Tạp chí đã thực hiện cải cách hành chính, cải tiến quy trình, xây dựng và ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở của Tạp chí, Quy chế quản lý tài sản ở Tạp chí; Quy định về thể thức trình bày bài viết đăng trên Tạp chí theo APA và quy tắc đạo đức xuất bản trên Tạp chí;...

Năm 2023, Tạp chí đã tổ chức thành công lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập kết hợp Hội thảo khoa học với tiêu đề “Giải pháp tham gia chỉ số trích dẫn Asean (Asean Citation Index - ACI) và bài học kinh nghiệm cho các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam”. Lần đầu tiên Tạp chí có 100% cán bộ tham gia viết bài hội thảo theo từng vị trí việc làm và được in trong Kỷ yếu Hội thảo. Các cán bộ Tạp chí có 03 bài viết đăng tạp chí và 01 sách chuyên khảo.
 
 
 
Đồng chí PGS.TS Nguyễn Duy Lợi báo cáo tổng kết hoạt động của Tạp chí KHXH Việt Nam năm 2023
 
Tính đến ngày 2/12/2023, Tạp chí đã hoàn thành việc xuất bản 12 số tiếng Việt và 05 số tiếng Anh. Tạp chí tiếng Việt và Tạp chí tiếng Anh đăng tải những công trình Nghiên cứu khoa học mới, chưa đăng tải trên sách, báo hay các tạp chí khác của các tác giả trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Trong năm 2023, tổng số bài gửi đến tạp chí tiếng Việt là 188 bài; tổng số bài đã công bố: 165 bài, trong đó có 36 bài của Giáo sư, Phó Giáo sư; 87 bài của tiến sĩ và 42 bài là của thạc sĩ, cử nhân. Năm 2023, Tạp chí đã thực hiện số đặc biệt kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển. Đối với tạp chí tiếng Anh, chất lượng bài đăng tạp chí tiếng Anh từng bước được nâng cao nhờ thực hiện nghiêm túc công tác phản biện kín và hiệu đính ngôn ngữ. Trong năm 2023, tạp chí tiếng Anh đã công bố được 37 bài viết trong đó có 10 bài của Giáo sư, Phó Giáo sư; 19 bài của tiến sĩ và 7 bài là của nghiên cứu sinh, thạc sĩ (số bài của các tác giả trong Viện Hàn lâm: 10 bài; ngoài Viện Hàn lâm: 27 bài).

Các bài viết đăng tải trên cả hai tạp chí đều đảm bảo đúng định hướng chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và được cấu trúc theo chuẩn của bài báo khoa học quốc tế. Công tác biên tập được Tạp chí chú trọng để hạn chế những sai sót về nội dung và hình thức. Hầu hết các bài viết được Tạp chí duyệt đăng đều qua các khâu biên tập kỹ càng và có sự trao đổi, liên lạc chặt chẽ với các tác giả để cùng thống nhất, nâng cao chất lượng bài viết. Tạp chí cũng có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới, cải tiến thể thức trình bày, các thông tin trên bài viết được thể hiện đầy đủ, chính xác và các bài viết đều được gắn chỉ số DOI. Để tạo được nguồn bản thảo phong phú, ngân hàng bài dồi dào, giúp cho việc xuất bản các số đảm bảo chất lượng và đúng kỳ hạn, Tạp chí đã nỗ lực xây dựng xây dựng mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Nhằm tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các ấn phẩm của Tạp chí, trang website Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (qua cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và qua hệ thống Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam trực tuyến (VJOL) tiếp tục duy trì và đều đặt cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin tóm tắt các bài tạp chí in; và đăng tải các bài tạp chí tiếng Việt và tiếng Anh để phục vụ đông đảo bạn đọc.

Nhận thức sâu sắc xu hướng tất yếu là xuất bản điện tử, Tạp chí đã thực hiện các công việc chuẩn bị từ năm 2020, giữa năm 2021 Viện Hàn lâm cho phép thành lập phòng Tạp chí điện tử. Kể từ khi thành lập, phòng Tạp chí điện tử đã thực hiện các công việc chuẩn bị các điều kiện và xây dựng Đề án Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam điện tử.

Tuy nhiên, trong năm 2023, Tạp chí vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như chất lượng bài tạp chí chưa cao, số lượng bài của các nhà nghiên cứu danh tiếng còn hạn chế (nhất là tạp chí tiếng Việt). Còn ít bài viết mới của các học giả nước ngoài hoặc các bài viết của các chuyên gia đầu ngành. Cơ cấu bài viết chưa cân đối giữa các chuyên ngành. Tạp chí tiếng Việt vẫn còn có một số hạn chế về lỗi in ấn và thể thức trình bày. Trang website của Tạp chí chưa phong phú, còn nghèo về nội dung và hình thức; cập nhật chưa kịp thời.

 

Đồng chí PGS.TS Tạ Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị


Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, năm 2024, Tạp chí phấn đấu hoàn thành đúng thời hạn các số tạp chí trong năm (xuất bản 16 số tạp chí, trong đó 12 số tiếng Việt và 4 số tiếng Anh), đảm bảo chất lượng nội dung và hình thức, từng bước nâng cao chất lượng của cả hai tờ tạp chí hướng đến Chuẩn quốc tế, thực hiện xuất bản Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam Điện tử, mở rộng mạng lưới cộng tác viên khai thác bài để tăng số lượng và từng bước nâng cao chất lượng cho các bài viết đăng trên Tạp chí; chú trọng khai thác các bài viết có chất lượng cao của các chuyên gia đầu ngành ở trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đẩy mạnh công tác phát hành tạp chí, nhằm làm cho ấn phẩm của Tạp chí đến với đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, qua đó nâng cao hiệu quả đóng góp của Tạp chí cho xã hội, làm tăng nguồn thu cho Tạp chí, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao.
 
 
Lãnh đạo Viện Hàn lâm cùng tập thể Ban lãnh đạo Tạp chí KHXH Việt Nam

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, PGS.TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chúc mừng Tạp chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí cho rằng, mặc dù còn có nhiều khó khăn, thiếu thốn, song tập thể Ban lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong Tạp chí đã rất nỗ lực, đoàn kết để đạt được kết quả tốt, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn và nhiệm vụ chính trị mà Lãnh đạo Viện Hàn lâm giao phó. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, Tạp chí cần cố gắng hơn nữa, đổi mới tư duy hơn nữa, nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ mới của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam cần có quy hoạch, đề án tổng thể, có lộ trình hướng tới hội nhập quốc tế, tham gia vào hệ thống các tạp chí khoa học quốc tế có chất lượng cao như ISI, SCOPUS...
 
Bùi Hồng
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn