Họ tên *
Email *
Điện thoại
Địa chỉ
Cơ quan
Tiêu đề *
Danh mục
Đính kèm
Mô tả bài viết *

THỂ LỆ GỬI BÀI TẠP CHÍ

1. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đăng các bài nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, chưa đăng trên các sách, báo, tạp chí và internet.

2. Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; được soạn theo phông chữ Times New Roman; có độ dài 4.000 - 8.000 từ; tên bài viết không quá 18 từ; tóm tắt không quá 200 từ; từ khóa 3-5 từ.

3. Nội dung bài viết gồm 4 phần: giới thiệu (mở đầu, đặt vấn đề), giải quyết vấn đề nghiên cứu, kết luận, tài liệu tham khảo (sắp xếp theo thứ tự tiếng Việt - tiếng nước ngoài - các trang website có đường dẫn cụ thể; số thứ tự tài liệu tham khảo đặt trong ngoặc vuông).

4. Bài viết ghi rõ họ và tên, chức danh khoa học, địa chỉ, điện thoại, Email của tác giả.