Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thăm quan huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh, tháng 7 năm 2015

Cập nhật 07:22 ngày 01/01/2017
(Tin ảnh) - Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thăm quan huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh, tháng 7 năm 2015
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn