Tin tức

VSSR cấp phép DOI cho các tạp chí

VSSR cấp phép DOI cho các tạp chí

10:08 AM, 29/09/2022 - Tin tức

(Tin tức) - Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đã ký kết thỏa thuận và được Tổ chức Crossref, Anh Quốc, cấp phép mã số định danh DOI (Direct Object Identifier – Mã số định danh trực tiếp) cho tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Vietnam Social Sciences Review và tất cả các tạp chí chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thông báo về việc thay đổi chỉ số ISSN của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Thông báo về việc thay đổi chỉ số ISSN của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

11:41 PM, 12/09/2022 - Tin tức

(Tin tức) - Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi mã số ISSN của Tạp chí: Chỉ số ISSN 1013-4328 (dành cho Tạp chí Vietnam Social Sciences). Chỉ số ISSN 1605-2811 (dành cho Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam). Bắt đầu từ số 6/2022, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam sử dụng mã số ISSN 1605-2811. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam thông báo tới các cộng tác viên và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết. Trân trọng./.

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ xuất bản năm 2022

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ xuất bản năm 2022

09:00 AM, 09/09/2022 - Tin tức

(Tin tức) - Thực hiện Quyết định số 708/QĐ-BTTTT ngày 19/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và công tác biên tập của các nhà xuất bản theo đúng định hướng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển xã hội, ngày 26/8/2022, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Cục Xuất bản, In và Phát hành tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xuất bản 2022 cho Lãnh đạo (Tổng Giám đốc, Giám đốc, Tổng biên tập), phụ trách bộ phận biên tập, bộ phận đăng ký xuất bản và biên tập viên cơ hữu của các nhà xuất bản khu vực phía Bắc.

< 1 2 3 >