Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững.

Cập nhật 15:48 ngày 08/11/2017
(Kinh tế) - Vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ phát động “Chương trình đánh giá, xếp hạng doanh nghiệp bền vững 2016”. Chương trình tổ chức theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 398/TB-VPCP ngày 15/12 về việc xếp hạng doanh nghiệp (DN) bền vững từ năm 2016. Để hiểu rõ hơn về hiệu quả Chương trình, Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường trực, Phó Tổng thư ký VCCI.

Nguyễn Quang Hùng

 

Độc giả tìm đọc ở Tạp chí in

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn