Khoa học xã hội Việt Nam, số 9 - 2022
Nguyễn Hữu Minh, Trần Thị Hồng, Trần Thị Thanh Loan
3-12
Công bố khoa học của cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội nữ và các yếu tố ảnh hưởng
PDF
Đỗ Thị Kim Hoa, Michal Valco
13-20
Tư tưởng của John Locke về nhà nước pháp quyền
PDF
Phạm Thị Kiên
21-28
Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay
PDF
Nguyễn Hùng Vương
29-41
Bàn về mối quan hệ giữa biến động chính trị và cuộc cải cách kinh tế tân tự do ở Ai Cập
PDF
Phạm Thị Diễm
42-49
Tác động của ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam và hàm ý chính sách
PDF
Nguyễn Thanh Hương
50-59
Mối liên hệ giữa cơ cấu xã hội nhân khẩu và pháp luật Việt Nam hiện nay
PDF
Đào Đình Tuấn
60-67
Nghệ thuật của Hồ Chí Minh trong “đưa chính trị vào giữa dân gian”
PDF
Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thu Hà
68-79
Biến đổi khí hậu và tác động tới hoạt động khai thác du lịch biển, đảo tại khu vực Bắc Bộ
PDF
Phan Trung Hiền, Nguyễn Thành Phương
80-87
Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên luật trong giai đoạn hiện nay
PDF
Phạm Hồng Nhật
88-97
Giải quyết xung đột điều ước quốc tế của Việt Nam
PDF
Hoàng Minh Lợi
98-105
Kinh nghiệm của Hàn Quốc về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia
PDF
Trần Thị Phương Hoa
106-117
Thủ công nghiệp Nam Kỳ nửa đầu thế kỷ XX
PDF
Nguyễn Giáo, Nguyễn Thanh Tùng
118-128
Sự thích ứng của các cộng đồng nông thôn trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
PDF