Biến đổi khí hậu và tác động tới hoạt động khai thác du lịch biển, đảo tại khu vực Bắc Bộ

Tác giả

Nguyễn Thị Ngọc
Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Email: ngocnguyenvass@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Hà
Ban Quản lý khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Từ khoá:

Biến đổi khí hậu, tác động, biển đảo, khai thác du lịch, Bắc Bộ

Tóm tắt

Từ những dữ liệu được các cơ quan nhà nước công bố và nghiên cứu điển hình ở một số khu vực, bài viết cho rằng, khai thác du lịch biển, đảo là thế mạnh của các tỉnh ven biển, nhưng cũng chịu tác động đáng kể từ biến đổi khí hậu. Doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia vào khai thác du lịch biển đảo đã có một số biện pháp ứng phó, nhưng hiệu quả chưa cao. Do vậy, để khai thác du lịch biển đảo thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu, các tỉnh ven biển cần có quy hoạch, kế hoạch chi tiết cho phát triển du lịch biển đảo, lâu dài và hệ thống; đẩy mạnh việc hỗ trợ tài chính cho hộ gia đình, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch; xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch chống chịu được biến đổi khí hậu...

Phân loại ngành

Kinh tế học

Tải File

Xuất bản

2022-10-13

Tham khảo

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016), Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, Nxb Tài nguyên Môi trường và Bản đồ, Hà Nội.

2. Vũ Tuấn Hưng và các cộng sự (2021), “Phát triển bền vững du lịch biển thành phố đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”, Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, số 8.

3. Bùi Hoài Nam, Hồ Khánh Huyền (2021), “Đánh giá tác động do biến đổi khí hậu đến môi t
Xem thêm