Khoa học xã hội Việt Nam, số 10 - 2022
Hoàng Văn Chung , Nguyễn Ngọc Mai
3-13
Thờ cúng Thành hoàng tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng: những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay
PDF
Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Huyền Thu
14-22
Thực trạng sử dụng vốn tự nhiên đất cho phát triển nông nghiệp (trường hợp huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh)
PDF
Tạ Phú Vinh, Nguyễn Xuân Cường
23-31
Bàn về Sáng kiến An ninh toàn cầu của Trung Quốc
PDF
Chu Văn Tuấn
32-40
Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
PDF
Nguyễn Đình Tuấn
41-53
Tiếp cận giáo dục mầm non của trẻ em trong gia đình lao động di cư làm việc tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh
PDF
Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Huệ
54-62
Vốn xã hội trong phát triển kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số ở miền tây Nghệ An
PDF
Ngô Hương Giang
63-70
Một số vấn đề phát triển đội ngũ trí thức ở Việt Nam
PDF
Nguyễn Duy Lợi
71-79
Chính sách hướng Nam Mới của Hàn Quốc
PDF
Phạm Hồng Thái
80-90
Viện trợ phát triển chính thức Hàn Quốc cho Việt Nam: 30 năm nhìn lại và định hướng
PDF
Tống Thùy Linh
91-99
Hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong ba thập niên (1992-2022)
PDF
Lê Mai Thanh
100-106
Bảo đảm độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, vùng trời trong bối cảnh quốc tế hiện nay
PDF
Hoàng Phương Mai
107-118
Xu hướng hôn nhân khác tộc của người Hà Nhì ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc
PDF
Ngô Văn Cường
119-128
Nghề rượu trong đời sống cư dân làng Vân thế kỷ XVII-XIX
PDF