Bàn về Sáng kiến An ninh toàn cầu của Trung Quốc

Tác giả

Tạ Phú Vinh
Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Nguyễn Xuân Cường
Email: xuancuong@vnics.org.vn
Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Từ khoá:

GSI, an ninh, Trung Quốc.

Tóm tắt

Tại Hội nghị thường niên Diễn đàn Bác Ngao năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu Sáng kiến An ninh toàn cầu (GSI). GSI được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng sau cuộc xung đột của Nga và Ukraine, Mỹ và đồng minh gia tăng cạnh tranh và sức ép đối với Trung Quốc. Sự xuất hiện của GSI nằm trong chủ trương điều chỉnh quan điểm về an ninh quốc gia Trung Quốc trong bối cảnh mới. GSI được cho là sáng kiến của Tập Cận Bình, coi là “giải pháp Trung Quốc” ứng phó với vấn đề an ninh mới và là động thái của Trung Quốc nhằm đối phó với sức ép toàn diện ngày một gia tăng từ Mỹ và phương Tây. GSI đang đặt ra nhiều thách thức đối với thế giới, khu vực và Việt Nam. Những thách thức nêu trên đòi hỏi Việt Nam cần nhận diện, đánh giá, dự báo, ứng xử và hóa giải.

Phân loại ngành

Chính trị học

Tải File

Xuất bản

2022-11-22

Tham khảo

1. David Arase (2022), “China’s Global Security Initiative Stoking Regional Tensions” (Sáng kiến An ninh toàn cầu của Trung Quốc gây căng thẳng trong khu vực), Tạp chí Fulcrum (Ấn phẩm của Viện Nghiên cứu

Yusof Ishak-ISEAS), https://fulcrum.sg/chinas-global-security-initiative-stoking-regional-tensions/, truy cập ngày 30/07/2022.

2. Kevin Yao, Yew Lun Tian (2022), “China's Xi proposes “global
Xem thêm