Xu hướng hôn nhân khác tộc của người Hà Nhì ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Tác giả

Hoàng Phương Mai
Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Email: maihp.vass@gmail.com

Từ khoá:

Hôn nhân khác tộc, người Hà Nhì, biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Tóm tắt

Thông qua phân tích các vấn đề từ quan niệm truyền thống ưu tiên lựa chọn hôn nhân đồng tộc, đến những yếu tố mở ra xu hướng hôn nhân khác tộc, bài viết này cho thấy bối cảnh đặc thù của người Hà Nhì ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc và biểu thị kết quả của quá trình tiếp biến văn hóa, mở đường cho sự hội nhập phát triển tộc người. Việc tập trung nhận diện “xu hướng” hôn nhân khác tộc góp phần dự đoán định hướng phát triển hôn nhân, gia đình và xã hội tộc người Hà Nhì trong tương lai. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với tình hình chính trị, xã hội tại địa bàn nghiên cứu biên giới Việt Nam - Trung Quốc, khu vực sinh sống của người Hà Nhì ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai hiện nay.

Phân loại ngành

Dân tộc học

Tải File

Xuất bản

2022-11-22

Tham khảo

1. Cao Thị Lan Anh (2021), “Phân công lao động giữa vợ và chồng về công việc gia đình trong gia đình hôn nhân khác dân tộc của người Ê-đê ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”, Tạp chí Nghiên cứu

Gia đình và Giới, số 3.

2. Vũ Ngọc Xuân Ánh (2020), “Một số ghi nhận về hôn nhân khác tộc người và khác tôn giáo của người Chăm Hồi giáo ở Nam Bộ”, Tạp chí Dân tộc học, số 6.

3. Ban Dân tộc tỉnh
Xem thêm