Hoạt động khoa học

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Vinh ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2021 - 2025

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Vinh ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2021 - 2025

09:25 AM, 29/12/2021 - Hoạt động khoa học

(Hoạt động khoa học) - Ngày 28/12/2021, tại Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Vinh đã diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Trường Khoa học xã hội và nhân văn - Trường Đại học Vinh và Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và Trường Đại học Hồng Đức ký kết thỏa thuận hợp tác

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và Trường Đại học Hồng Đức ký kết thỏa thuận hợp tác

08:46 AM, 29/12/2021 - Hoạt động khoa học

(Hoạt động khoa học) - Ngày 27/12/2021, tại Trường Đại học Hồng Đức đã diễn ra hội nghị hợp tác về nghiên cứu khoa học và công bố các công trình nghiên cứu giữa Trường Đại học Hồng Đức và Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tìm hiểu hình thái kiến trúc điện Kính Thiên thời Lê Sơ và những cảnh báo từ việc phục dựng sai nguyên mẫu

Tìm hiểu hình thái kiến trúc điện Kính Thiên thời Lê Sơ và những cảnh báo từ việc phục dựng sai nguyên mẫu

02:00 PM, 16/12/2021 - Hội thảo khoa học

(Hoạt động khoa học) - Mới đây, Viện Nghiên cứu Kinh thành (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) đã tổ chức Toạ đàm khoa học quốc tế "Nhận diện hình thái kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lê Sơ". Bên cạnh việc giải mã dần những bí ẩn về hình dáng, kiến trúc của cung điện thời Lê Sơ, các công bố này còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình phục dựng điện Kính Thiên tại Hoàng Thành Thăng Long sau này.

Hội nghị thường niên lần thứ nhất về Phát triển Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo nguồn nhân lực

Hội nghị thường niên lần thứ nhất về Phát triển Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo nguồn nhân lực

10:00 AM, 16/12/2021 - Hội thảo khoa học

(Hoạt động khoa học) - Ngày 11/12/2021, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM đã phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ nhất với chủ đề “Phát triển Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo nguồn nhân lực”.

Hội thảo 'Kinh nghiệm xây dựng tạp chí khoa học điện tử và bài học cho Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam'

Hội thảo 'Kinh nghiệm xây dựng tạp chí khoa học điện tử và bài học cho Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam'

08:00 AM, 19/11/2021 - Hội thảo khoa học

(Hoạt động khoa học) - Ngày 16/11/2021, tại Hà Nội, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm xây dựng tạp chí khoa học điện tử và bài học cho Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam”.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới”

10:00 AM, 17/06/2021 - Hội thảo khoa học

(Hoạt động khoa học) - 16/06/2021 Sáng 16/6/2021, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới” theo hình thức trực tuyến với 40 điểm cầu trên cả nước.

Thảo luận về kết quả xây dựng kế hoạch tổng thể của Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Thảo luận về kết quả xây dựng kế hoạch tổng thể của Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

04:00 PM, 18/03/2021 - Hội thảo khoa học

(Hoạt động khoa học) - Sáng ngày 18/3/2021, tại Hà Nội, Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội thảo khoa học thảo luận về kết quả xây dựng kế hoạch tổng thể của Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam với sự tham dự của nhiều nhà khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm.

< 1 2 3 4 >