Đề tài: Tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Cập nhật 08:25 ngày 20/04/2018
(Đề tài nghiên cứu) - Đề xuất chính sách về sự tham gia của Việt Nam vào TPP với tư cách là thành viên của AEC. Phân tích khả năng hình thành của TPP sau khi Mỹ tuyên bố rút lui khỏi TPP.
Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
 
Thời gian thực hiện: từ tháng 1 - 2015 đến tháng 12 - 2016
 
Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 03 - 2017
 
 
Nội dung nghiên cứu:
 
+ Nghiên cứu cơ sở, quá trình và cơ chế hình thành, các nội dung chủ yếu của TPP và AEC. Trên cơ sở đó, làm rõ những đặc điểm giống và khác nhau giữa TPP và AEC.
 
+ Phân tích, đánh giá những tác động (có thể có) của TPP (nếu được xây dựng thành công) đến AEC. Làm rõ những kênh tác động mà TPP có thể có lên AEC như việc TPP sẽ gây nên hiện tượng chuyển hướng đầu tư và thương mại nội khối AEC, cũng như có tác động xấu làm suy yếu khả năng liên kết trong AEC.
 
+ Đề xuất chính sách về sự tham gia của Việt Nam vào TPP với tư cách là thành viên của AEC. Phân tích khả năng hình thành của TPP sau khi Mỹ tuyên bố rút lui khỏi TPP.
 
Đề tài xếp loại: Khá.                          
 
Bùi Hồng     
 
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn