Đề tài: Hoàn thiện hồ sơ khai quật địa điểm vườn Hồng trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Cập nhật 09:00 ngày 30/11/2018
(Đề tài nghiên cứu) - Phân loại, sắp xếp sơ bộ các hiện vật trong nhà kho bảo quản theo từng hố (21 hố), loại hình, chất liệu (vật liệu kiến trúc, đồ sành, gốm sứ, gỗ, sắt…) hiện lưu tại kho số 2 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội, nhằm phục vụ cho công tác xây dựng dự án nghiên cứu, chỉnh lý.
Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Bùi Văn Liêm
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Khảo cổ học
 
Thời gian thực hiện: từ tháng  6 - 2015 đến tháng 12 - 2016
 
Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 25 - 3 - 2017
 
Nội dung nghiên cứu:
 
+ Phân loại, sắp xếp sơ bộ các hiện vật trong nhà kho bảo quản theo từng hố (21 hố), loại hình, chất liệu (vật liệu kiến trúc, đồ sành, gốm sứ, gỗ, sắt…) hiện lưu tại kho số 2 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội, nhằm phục vụ cho công tác xây dựng dự án nghiên cứu, chỉnh lý.
   
+ Phân loại, sắp xếp sơ bộ hiện vật gạch, đá đang được bảo quản tạm thời ngoài trời, bảo quản cấp thiết tạm thời các di tích.
    
+ Lựa chọn 500 hiện vật mẫu tiêu biểu, phân loại và lập hồ sơ tư liệu bản ảnh trên các phương diện: niên đại, loại hình, hoa văn... Lập hồ sơ tư liệu bản vẽ 300 hiện vật mẫu tiêu biểu theo niên đại và loại hình (gốm sứ, vật liệu kiến trúc...) phục vụ cho công tác nghiên cứu và chỉnh lý trong các năm tiếp theo.
 
Đề tài xếp loại: Khá.
 
BBT
                                                                                   
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn