Đề tài: Khủng hoảng chính trị ở Thái Lan thời kỳ nữ Thủ tướng Yingluck

Cập nhật 00:00 ngày 27/11/2018
(Đề tài nghiên cứu) - Làm rõ tình hình chính trị, xã hội của Thái Lan trước cuộc khủng hoảng chính trị qua các đời thủ tướng tạm quyền từ sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra năm 2006 đến thời kỳ Thủ tướng Yingluck Shinawatra lên nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 2011.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hồng Quang
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
 
Thời gian thực hiện: tháng 1 - 2015 đến tháng 12 - 2016
 
Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 25 - 3 - 2017
 
Nội dung nghiên cứu:
 
+ Làm rõ tình hình chính trị, xã hội của Thái Lan trước cuộc khủng hoảng chính trị qua các đời thủ tướng tạm quyền từ sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra năm 2006 đến thời kỳ Thủ tướng Yingluck Shinawatra lên nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 2011.
 
+ Phân tích các yếu tố chính trị, xã hội chủ yếu dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan từ khi bà Yingluck Shinawatra lên làm thủ tướng cho đến cuộc đảo chính năm 2014; làm rõ diễn biến, hình thức và hậu quả của các cuộc biểu tình ở Thái Lan; phân tích vai trò của các đảng phái (chủ yếu giữa đảng Dân chủ - đại diện là phe áo vàng và đảng vì nước Thái - đại diện là phe áo đỏ); vai trò của Hoàng gia và quân đội Thái Lan trong các cuộc biểu tình và cuộc khủng hoảng chính trị này; những bối cảnh chủ yếu dẫn đến cuộc đảo chính quân sự do Tướng Prayuth Chanocha tiến hành lật đổ Chính phủ của Thủ tướng Yingluck vào ngày 22 tháng 5 năm 2014.
 
+ Phân tích, đánh giá tác động của cuộc khủng hoảng chính trị đến vị thế và quan hệ quốc tế của Thái Lan trên trường quốc tế, đặc biệt đối với Mỹ và Trung Quốc. Thông qua những phân tích, đưa ra một số đánh giá dự báo về tình hình chính trị Thái Lan trong những năm tiếp theo.
 
+ Đưa ra một số gợi ý đối với Việt Nam: về kinh tế (xem xét lại các chính sách đối với nông nghiệp, chủ động cơ sở hạ tầng về du lịch); về xã hội (ưu tiên các chính sách xã hội, giảm chênh lệch về giàu nghèo giữa các vùng miền, vấn đề hợp tác lao động với Thái Lan); về dân tộc tôn giáo (tôn trọng, coi trọng đến đời sống của đồng bào các dân tộc trên cả nước); về chính trị an ninh; về hội nhập khu vực…                 
                                           
Đề tài xếp loại: Khá.    
 
BBT                                                                                                                    
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn