Đề tài: Biên soạn Từ điển thuật ngữ khoa học xã hội Anh - Việt

Cập nhật 08:36 ngày 13/10/2017
(Đề tài nghiên cứu) - Biên soạn Từ điển thuật ngữ khoa học xã hội Anh - Việt nhằm cung cấp công cụ cho việc dịch thuật các thuật ngữ khoa học xã hội và nhân văn tiếng Anh sang tiếng Việt...

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hà Quang Năng

Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

Thời gian thực hiện: từ 19/4/2012

Thời gian nghiệm thu cấp Bộ: 17/5/2016


Nội dung nghiên cứu:

Biên soạn Từ điển thuật ngữ khoa học xã hội Anh - Việt nhằm cung cấp công cụ cho việc dịch thuật các thuật ngữ khoa học xã hội và nhân văn tiếng Anh sang tiếng Việt; góp phần phục vụ chuẩn hóa thuật ngữ khoa học xã hội khi dịch sang tiếng Việt trong giai đọan hiện nay; cung cấp công cụ quan trọng để giúp cho việc đọc, chuyển dịch các tài liệu khoa học xã hội của nước ngoài vào Việt Nam, của Việt Nam ra nước ngoài; góp phần phát triển ngành Khoa học xã hội của nước ta trong quá trình hội nhập với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới; tiến tới việc điển chế và chuẩn hóa thuật ngữ ở Việt Nam.

Đề tài xếp loại: Khá.

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn