Khoa học xã hội Việt Nam, số 12 - 2022
Hoàng Khắc Nam
3-12
Cân bằng trong quan hệ với các nước lớn: từ lý thuyết tới thực tiễn
PDF
Lê Thị Hoa Sen, Trần Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Trần Tiểu Phụng, Nguyễn Quang Phục
13-23
Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với thu nhập và an ninh lương thực của hộ dân (nghiên cứu trường hợp hộ có người lao động di cư ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế)
PDF
Nguyễn Anh Cường
24-33
Những quan điểm đột phá trong phát triển đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới của Việt Nam
PDF
Tống Thùy Linh
34-43
Ngoại giao công chúng kiểu mới của Hàn Quốc
PDF
Lưu Mai Hoa
44-49
Vai trò của trí thức Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số quốc gia
PDF
Lê Bình Phương Luân
50-58
Sự du nhập, phát triển và ý nghĩa của Phật giáo Trung Quốc ở Thuận Hoá vào các thế kỷ XVII-XVIII
PDF
Phan Đức Nam
59-71
Sự tham gia của người dân vào các tổ chức cộng đồng ở nông thôn hiện nay
PDF
Hà Thị Hồng Vân, Nguyễn Diệu Hương
72-82
Phát triển kinh tế ban đêm của Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam
PDF
Phạm Thị Thu Hiền
83-92
Vấn đề tội phạm trong pháp luật phong kiến Việt Nam: nguyên nhân và biện pháp đấu tranh phòng chống
PDF
Trần Minh Hằng
93-102
Di cư lao động và bản sắc văn hóa tộc người
PDF
Lý Viết Trường
103-110
Nghi lễ “cai tào” của người Nùng Phàn Slình ở huyện biên giới Việt Nam - Trung Quốc
PDF
Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hương
111-121
Nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường hợp người dân tham gia các hoạt động tại các trung tâm văn hóa)
PDF
Trần Thị Thái
122-130
Ẩm thực trong nghi lễ hỏa táng của người Chăm Ahier tỉnh Ninh Thuận: nhìn từ thế giới quan và cấu trúc xã hội
PDF