Phát triển kinh tế ban đêm của Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt Nam

Tác giả

Hà Thị Hồng Vân

Nguyễn Diệu Hương

Từ khoá:

Kinh tế ban đêm, phát triển, Trung Quốc, Việt Nam.

Tóm tắt

Kinh tế ban đêm hiện nay ở Trung Quốc đang có những đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước này. Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách cả ở cấp trung ương lẫn cấp địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế ban đêm. Kinh tế ban đêm ở nước này hiện nay có quy mô phát triển ngày càng lớn, khối lượng giao dịch ngày càng tăng. Tuy nhiên, các vấn đề nổi cộm như an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường vẫn đang cần được giải quyết một cách mạnh mẽ và triệt để hơn nữa. Thông qua việc tìm hiểu sự phát triển kinh tế ban đêm ở Trung Quốc, chúng ta thấy, đây là một động lực mới để phát triển kinh tế. Việt Nam cũng nên đưa ra các biện pháp chính sách phù hợp để có thể thúc đẩy sự phát triển kinh tế ban đêm cho đất nước mình.

Phân loại ngành

Kinh tế học

Tải File

Xuất bản

2023-01-02

Tham khảo

1. Nhân dân nhật báo (2019), “Trung Quốc vì sao phải phát triển kinh tế ban đêm?”, ngày 10/10 [人民日报, 中国为什么要发展夜间经济?].

2. Nhân dân nhật báo (2020), “Tốc độ tăng trưởng tiêu dùng ban đêm chậm lại: Quy mô kinh tế ban đêm của Trung Quốc năm nay dự tính 30 nghìn tỷ NDT”, ngày 15/7 [人民日报, 2020-07-15, 夜间消费加速回暖 机构:今年我国夜经济规模预计 30 万亿元].

3. Ngôn Cửu (2020), “Phân tích hiện trạng phát triển kinh tế ban đêm ở
Xem thêm