Khoa học xã hội Việt Nam, số 11 - 2022
Nguyễn Thị Quế Hương, Kim Thanh Sản
3-12
Vấn đề kinh tế trong kinh Qur’an và những ảnh hưởng đối với đời sống của cộng đồng Islam ở Hà Nội
PDF
Trương Thúy Trinh
13-24
Tình hình kinh sách Phật giáo Đàng Trong thời chúa Nguyễn (bước đầu khảo cứu hệ thống mộc bản, kinh sách một số khu vực Đàng Trong thế kỷ XVII-XVIII)
PDF
Trần Quý Long
25-33
Lao động trẻ em và mối liên hệ với các yếu tố nhân khẩu học - xã hội
PDF
Trần Thị Hồng, Trần Thị Thanh Loan
34-44
Lao động di cư từ Nghệ An: thực trạng và những vấn đề đặt ra
PDF
Trương Xuân Trường
45-56
Phát triển nông thôn nhìn từ khía cạnh văn hóa cộng đồng và một số vấn đề đặt ra hiện nay
PDF
Trịnh Thị Phượng , Nguyễn Thị Minh Ngọc
57-68
Đánh giá của người dân về chính sách, pháp luật đối với vấn đề đạo đức doanh nghiệp hiện nay
PDF
Phạm Minh Thái, Vũ Thị Vân Ngọc, Nguyễn Thị Vân Hà
69-78
Thu nhập của lao động làm công ăn lương trong một số ngành định hướng xuất khẩu ở Việt Nam
PDF
Trần Ngọc Tuấn
79-88
Bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân đối với hình ảnh y tế thông qua công nghệ blockchain
PDF
Nguyễn Doãn Minh
89-99
Nhận thức thêm về phong cách hình rồng thời Mạc - thế kỷ XVI
PDF
Nguyễn Thị Anh Đào
100-110
Tiền cổ kim loại khu di tích Hoàng thành Thăng Long
PDF
Vũ Thanh Hà
111-119
Thực trạng phát triển một số ngành công nghiệp sáng tạo ở Vương quốc Anh và gợi mở cho Việt Nam
PDF
Phạm Thị Xuân Nga
120-128
Luật tục Ê-đê trong quản lý phát triển xã hội buôn làng
PDF