Vấn đề kinh tế trong kinh Qur’an và những ảnh hưởng đối với đời sống của cộng đồng Islam ở Hà Nội

Tác giả

Nguyễn Thị Quế Hương
Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Email: quehuongtg@gmail.com
Kim Thanh Sản
Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Từ khoá:

Islam giáo, kinh Qur’an, kinh tế tôn giáo, cộng đồng Islam giáo, Hà Nội.

Tóm tắt

Mỗi một tôn giáo ra đời đều có những giáo lý, giáo luật, kinh sách,... làm nền tảng, cơ sở cho việc tu học và phát triển đạo theo quy luật chung. Với Islam giáo, Thiên kinh Qur’an là kim chỉ nam trong cuộc sống của tín đồ và các tín đồ đều có bổn phận phải phục tùng vâng theo những lời răn dạy của Thượng đế Allah đã để lại trong kinh Qur’an. Kinh Qur’an ghi chép lại những lời dạy của Thượng đế Allah về các vấn đề của cuộc sống như chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội..., về cách ứng xử của con người với con người và con người với môi trường tự nhiên. Để tìm hiểu về những quan niệm của Islam giáo về kinh tế và sự phục tùng tuân theo các lời dạy của Thượng đế Allah trong cuộc sống của tín đồ, bài viết giới thiệu sơ lược về kinh Qur’an, về các đoạn trích trong kinh Qur’an về kinh tế, từ đó, có những nhận xét về việc vận dụng kinh Qur’an trong cuộc sống, thông qua khảo sát tại cộng đồng Islam giáo ở Hà Nội hiện nay.

Phân loại ngành

Tôn giáo học

Tải File

Xuất bản

2022-12-06

Tham khảo

1. Abdurrahman Bin Abdul-Karim Asshayyhah, dịch giả Abu ZaytuneUsman Ibrahim (2014), Chìa khóa để hiểu Islam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội.

2. Nguyễn Mạnh Cường (2010), Văn hóa lối sống của người theo Hồi giáo, Nxb Văn hóa - Thông tin và Viện Văn hóa, Hà Nội.

3. Phan Văn Dốp, Nguyễn Thị Nhung (2006), Cộng đồng người Chăm Hồi giáo ở Nam Bộ trong quan hệ giới và phát triển, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

4. Ng
Xem thêm