Đề tài: Xây dựng các hình thức khu kinh tế liên kết với nước ngoài: nghiên cứu đánh giá các hình thức khu kinh tế ở Việt Nam và đề xuất mô hình khả thi sắp tới

Cập nhật 08:00 ngày 23/11/2018
(Đề tài nghiên cứu) - Nghiên cứu hình thức khu kinh tế liên doanh với nước ngoài; khảo sát nhận diện các hình thức khu kinh tế ấy hiện nay của Việt Nam và đề xuất mô hình khả thi.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Thị Phương Hoa
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Kinh tế Việt Nam
 
Thời gian thực hiện: 1/2015
 
Thời gian nghiệm thu: 21/3/2017
 
Nội dung nghiên cứu:
 
-         Nghiên cứu hình thức khu kinh tế liên doanh với nước ngoài; khảo sát nhận diện các hình thức khu kinh tế ấy hiện nay của Việt Nam và đề xuất mô hình khả thi.
 
-         Nghiên cứu hình thức khu kinh tế liên doanh với nước ngoài.
 
-         Khảo sát, nhận diện các khu kinh tế có liên doanh với nước ngoài của Việt Nam.
 
-         Đưa ra đề xuất mô hình khu kinh tế liên doanh với nước ngoài cho Việt Nam.
 
-         Đề tài xếp loại: Đạt.
 
BBT
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn