Đề tài: Nghiên cứu phát triển làng kinh tế sinh thái bền vững qua một số mô hình làng sinh thái ở nước ta hiện nay

Cập nhật 08:11 ngày 01/08/2018
(Đề tài nghiên cứu) - Đề xuất quan điểm, giải pháp cho sự phát triển các làng kinh tế sinh thái – nhân văn cho các vùng ở nước ta giai đoạn 2020 tầm nhìn 2030.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. NCVC Nguyễn Thị Kim Dung
 
Cơ quan chủ trì đề tài: Viện Địa lí nhân văn
 
Thời gian thực hiện: từ ngày 27/5/2014
 
Thời gian nghiệm thu: 18/3/2017
 
 
Hình minh họa
 
Nội dung nghiên cứu:
 
- Làm rõ cơ sở lý luận của phát triển các làng kinh tế sinh thái – nhân văn (khái niệm; các thành tố cấu thành thể chế, tổ chức hoạt động: kinh nghiệm của một số nước trong khu vực.
 
- Phân tích thực trạng phát triển làng kinh tế sinh thái bền vững ở nước ta thời gian qua.
 
- Đề xuất quan điểm, giải pháp cho sự phát triển các làng kinh tế sinh thái – nhân văn cho các vùng ở nước ta giai đoạn 2020 tầm nhìn 2030.
 
Đề tài xếp loại: Khá.
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn