Đổi mới nghiên cứu khoa học ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Cập nhật 08:13 ngày 07/11/2018
(Xã hội) - Là một cơ quan có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn chính sách, trong hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Kính thưa đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!
 
Kính thưa đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ!
 
Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh!
 
Thưa tất cả các nhà khoa học, các vị khách quý!
 
Thay mặt Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng, và kính chúc sức khỏe, hạnh phúc đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học, các quý vị đại biểu trong Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các nhà khoa học!
 
Được coi là quốc sách hàng đầu, Khoa học và Công nghệ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và được cụ thể hóa thành chính sách của Nhà nước. Để ghi nhận sự trưởng thành của đội ngũ các nhà khoa học, đồng thời, nhằm tôn vinh sự đóng góp của giới khoa học Việt Nam, tại Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013 đã quy định lấy ngày 18 tháng 5, kỷ niệm ngày Bác Hồ đã gặp gỡ các nhà khoa học Việt Nam tại Đại hội toàn quốc lần thứ nhất Hội phổ biến khoa học kỹ thuật Việt Nam (18/5/1963) làm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 
Vào ngày 18 tháng 5 năm 2014, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã công bố ngày 18 tháng 5 là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong 2 năm qua, vào ngày 18 tháng 5, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ nhằm tôn vinh đóng góp của nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm, trưng bày các kết quả nghiên cứu, nhận thức rõ hơn vai trò và trách nhiệm của Khoa học xã hội đối với việc cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối của Đảng và hoạch định chính sách của nhà nước.
 
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các nhà khoa học!
 
Là một cơ quan có chức năng Nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn chính sách, trong hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Các kết quả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng của Viện Hàn lâm đã đóng góp thiết thực cho việc cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện ở việc đóng góp vào Văn kiện các kỳ Đại hội, nghiên cứu triển khai các nội dung Nghị quyết các kỳ Đại hội, đóng góp xây dựng dự thảo Hiến pháp, góp phần xây dựng dự thảo và phản biện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các bộ Luật, triển khai nghiên cứu việc thực hiện các bộ Luật trong đời sống... Đồng thời, bằng các hoạt động khoa học, Viện Hàn lâm đã được Đảng, Nhà nước và các địa phương ghi nhận, đánh giá cao vì đã góp phần quan trọng trong việc tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong xã hội (các vấn đề về kinh tế, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, các vấn đề mới nảy sinh ở nông thôn, đô thị, khu công nghiệp), những động thái mới của bối cảnh khu vực và quốc tế cần điều chỉnh chính sách. Các kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm đã thể hiện sự nghiên cứu có chiều sâu và được kịp thời gửi đến Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần vào việc xây dựng đường lối chính sách dựa trên các luận cứ khoa học. Bên cạnh đó, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có đóng góp có hiệu quả đối với việc phản biện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương và nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế - xã hội mang tính ứng dụng cao cho nhiều địa phương trong cả nước. Các đóng góp của Viện Hàn lâm đã được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Tại lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày 2 tháng 12 năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Những kết quả nghiên cứu đó đã góp phần vào việc nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc, sáng tỏ hơn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta cũng như nhiều vấn đề quan trọng thuộc về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, Viện có nhiều công trình nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, cả chuyên ngành và đa ngành, liên ngành với những đề xuất giải pháp cụ thể, phù hợp đối với việc giải quyết các vấn đề xã hội, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền,... Các nghiên cứu của Viện đã góp phần làm rõ lịch sử hình thành, phát triển của dân tộc, đất nước, con người Việt Nam, các giá trị và bản sắc văn hóa của dân tộc được kế thừa và phát huy trong suốt hàng nghìn năm lịch sử; khẳng định chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước…”. Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2016, thay mặt Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực và những thành công đã đạt được trong thời gian qua của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 
Kính thưa các nhà khoa học, thưa các vị khách quý!
 
Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2016 là một ngày đặc biệt đối với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đó là Viện đã được đón đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn cán bộ cao cấp về thăm và làm việc. Đó là sự quan tâm sâu sắc, sự ghi nhận những đóng góp của các nhà nghiên cứu của Viện, là sự động viên cổ vũ lớn lao đối với toàn thể các nhà nghiên cứu, những người làm công tác phục vụ nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Thay mặt hơn 2.000 công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tôi xin bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc đối với sự quan tâm to lớn của Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã dành cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tôi cũng xin bày tỏ sự cám ơn của Viện Hàn lâm đối với các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, địa phương, các đồng chí là đại biểu của các Viện Nghiên cứu, các Trường Đại học đã đến tham dự ngày hội khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý, thưa các nhà khoa học!
 
Để xứng đáng với sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với tinh thần “khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc; là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp” mà Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (tháng 11 năm 2012) đã xác định; để đáp ứng kỳ vọng của nhân dân vào sự đóng góp của giới khoa học xã hội, tôi đề nghị các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nêu cao hơn nữa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, quán triệt phương châm hành động của Viện “Kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả” nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trước mắt, các nghiên cứu của Viện Hàn lâm cần tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghiên cứu sâu các vấn đề lý luận gắn với tổng kết thực tiễn để cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều thay đổi; triển khai một cách bài bản và chuyên sâu các vấn đề liên quan đến lịch sử và chủ quyền dân tộc; nghiên cứu sâu các vấn đề dân tộc, tôn giáo, các vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn cho cả nước; nâng cao chất lượng công tác tư vấn chính sách phát triển. Để khoa học thực sự đi vào cuộc sống và có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hãy biến quyết tâm thành hành động để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển đất nước, xứng đáng với niềm mong mỏi mà sinh thời, Bác Hồ đã gửi gắm ở các nhà khoa học.
 
Một lần nữa xin kính chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 6(103) - 2016
 
Diễn văn đọc tại Lễ Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2016 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tên bài do Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đặt.
Sự kiện: Nguyễn Quang Thuấn
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn