Đề tài nghiên cứu

Đề tài: Ngữ pháp tiếng Gia Rai

Đề tài: Ngữ pháp tiếng Gia Rai

08:00 AM, 23/09/2018 - Đề tài nghiên cứu

(Đề tài nghiên cứu) - Khuyến khích thế hệ trẻ thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số học tập, hiểu biết và sử dụng thành thạo tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục song ngữ Việt - Gia Rai nhằm phổ cập và phát huy giá trị của ngôn ngữ quốc gia.

Đề tài: Bước đầu nghiên cứu các di tích khảo cổ học dưới nước ở một số tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam

Đề tài: Bước đầu nghiên cứu các di tích khảo cổ học dưới nước ở một số tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam

02:00 PM, 22/08/2018 - Đề tài nghiên cứu

(Đề tài nghiên cứu) - Điều tra, khảo sát, đánh giá các di tích khảo cổ học dưới nước và bị chìm ngập ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên (xem xét chúng trong những điều kiện cảnh quan môi trường nhất định, trong mối liên hệ với các di tích ven biển ở phạm vi không gian và thời gian rộng hơn) để có cái nhìn đầy đủ hơn về các di tích này.

Đề tài: Chuyển đổi hệ thống chính trị của một số nước Đông Âu và hàm ý cho Việt Nam

Đề tài: Chuyển đổi hệ thống chính trị của một số nước Đông Âu và hàm ý cho Việt Nam

08:00 AM, 22/08/2018 - Đề tài nghiên cứu

(Đề tài nghiên cứu) - Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn tác động đến sự chuyển đổi hệ thống chính trị ở một số nước Đông Âu, phân tích thực trạng của quá trình chuyển đổi hệ thống chính trị, những tác động và mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành trong hệ thống chính trị.

< 1 2 3 4 >