Viện nghiên cứu Gia Đình và Giới - Các bài viết về Viện nghiên cứu Gia Đình và Giới, tin tức Viện nghiên cứu Gia Đình và Giới

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề Viện nghiên cứu Gia Đình và Giới. Mời các bạn đón đọc các bài viết về Viện nghiên cứu Gia Đình và Giới và chia sẻ thông tin Viện nghiên cứu Gia Đình và Giới trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "Viện nghiên cứu Gia Đình và Giới"

Chủ đề liên quan: Đặng Bích Thủy , ThS. Đặng Bích Thủy , Viện nghiên cứu Gia Đình và Giới , quyền trẻ em , khoa học xã hội , nghiên cứu khoa học , Viện hàn lâm khoa học xã hội , Viện Hàn Lâm , Tạp chí khoa học xã hội ,

Chủ đề liên quan: TS. Trần Văn Bền , Viện nghiên cứu Gia Đình và Giới , Trần Văn Bền , khoa học xã hội , nghiên cứu khoa học , Viện hàn lâm khoa học xã hội , Viện Hàn Lâm , tạp chí khoa học , Kinh tế thị trường ,

Đề tài: Báo cáo thường niên về bình đẳng giới ở Việt Nam năm 2015: Giới và chính trị nhìn từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế

Đề tài: Báo cáo thường niên về bình đẳng giới ở Việt Nam năm 2015: Giới và chính trị nhìn từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế

08:00 AM, 12/10/2017 - Đề tài nghiên cứu

Phân tích cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu, một số khái niệm chính, một số tiếp cận về giới, một số lý thuyết tiếp cận giới và chính trị, các phương pháp nghiên cứu và phân tích liên quan đến chủ đề nghiên cứu...

Chủ đề liên quan: Trần Thị Minh Thi , TS. Trần Thị Minh Thi , Viện nghiên cứu Gia Đình và Giới , bình đẳng giới , khoa học xã hội , nghiên cứu khoa học , Viện hàn lâm khoa học xã hội , Viện Hàn Lâm , tạp chí khoa học ,

< 1 2 3 >