TS. Trần Thị Minh Thi - Các bài viết về TS. Trần Thị Minh Thi, tin tức TS. Trần Thị Minh Thi

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề TS. Trần Thị Minh Thi. Mời các bạn đón đọc các bài viết về TS. Trần Thị Minh Thi và chia sẻ thông tin TS. Trần Thị Minh Thi trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "TS. Trần Thị Minh Thi"

Đề tài: Báo cáo thường niên về bình đẳng giới ở Việt Nam năm 2015: Giới và chính trị nhìn từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế

Đề tài: Báo cáo thường niên về bình đẳng giới ở Việt Nam năm 2015: Giới và chính trị nhìn từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế

08:00 AM, 12/10/2017 - Đề tài nghiên cứu

Phân tích cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu, một số khái niệm chính, một số tiếp cận về giới, một số lý thuyết tiếp cận giới và chính trị, các phương pháp nghiên cứu và phân tích liên quan đến chủ đề nghiên cứu...

Chủ đề liên quan: Trần Thị Minh Thi , TS. Trần Thị Minh Thi , Viện nghiên cứu Gia Đình và Giới , bình đẳng giới , khoa học xã hội , nghiên cứu khoa học , Viện hàn lâm khoa học xã hội , Viện Hàn Lâm , tạp chí khoa học ,

< 1 2 3 >