Viện kinh tế và Chính trị thế giới - Các bài viết về Viện kinh tế và Chính trị thế giới, tin tức Viện kinh tế và Chính trị thế giới

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề Viện kinh tế và Chính trị thế giới. Mời các bạn đón đọc các bài viết về Viện kinh tế và Chính trị thế giới và chia sẻ thông tin Viện kinh tế và Chính trị thế giới trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "Viện kinh tế và Chính trị thế giới"

Đề tài: Bất ổn an ninh, chính trị, xã hội ở một số nước/khu vực trên thế giới hiện nay: Nghiên cứu so sánh và một số hàm ý chính sách

Đề tài: Bất ổn an ninh, chính trị, xã hội ở một số nước/khu vực trên thế giới hiện nay: Nghiên cứu so sánh và một số hàm ý chính sách

09:00 AM, 24/11/2018 - Đề tài nghiên cứu

Làm rõ một số vấn đề lý luận chung về an ninh trong quan hệ quốc tế, bao gồm: quá trình phát triển của khái niệm an ninh (an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống); cách tiếp cận an ninh trong các lĩnh vực khác nhau như an ninh chính trị và an ninh xã hội.

Chủ đề liên quan: ThS.NCVC. Nguyễn Hồng Bắc , Nguyễn Hồng Bắc , Viện kinh tế và Chính trị thế giới , an ninh , chính trị , khoa học xã hội , nghiên cứu khoa học , Viện hàn lâm khoa học xã hội , Viện Hàn Lâm , Tạp chí khoa học xã hội ,

Chủ đề liên quan: PGS.TS. Phạm Thái Quốc , Phạm Quốc Thái , Viện kinh tế và Chính trị thế giới , khoa học xã hội , nghiên cứu khoa học , Viện hàn lâm khoa học xã hội , Viện Hàn Lâm , tạp chí khoa học , hành chính công ,

< 1 2 3 >