biến đổi hệ giá trị gia đình.PGS.TS Lê Ngọc Văn - Các bài viết về biến đổi hệ giá trị gia đình.PGS.TS Lê Ngọc Văn, tin tức biến đổi hệ giá trị gia đình.PGS.TS Lê Ngọc Văn

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề biến đổi hệ giá trị gia đình.PGS.TS Lê Ngọc Văn. Mời các bạn đón đọc các bài viết về biến đổi hệ giá trị gia đình.PGS.TS Lê Ngọc Văn và chia sẻ thông tin biến đổi hệ giá trị gia đình.PGS.TS Lê Ngọc Văn trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "biến đổi hệ giá trị gia đình.PGS.TS Lê Ngọc Văn"

Hệ giá trị gia đình Việt Nam: truyền thống và đổi mới

Hệ giá trị gia đình Việt Nam: truyền thống và đổi mới

08:00 AM, 12/03/2018 - Xã hội

Hệ giá trị gia đình Việt Nam từ xã hội nông nghiệp truyền thống sang xã hội hiện nay đang biến đổi mạnh mẽ dưới tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế. Các hợp phần của hệ giá trị gia đình có mức độ và cường độ biến đổi rất khác nhau: trong khi các giá trị thuộc lĩnh vực kinh tế - vật chất thay đổi khá triệt để, thì các giá trị trong quan hệ giữa người với người và đời sống tinh thần, tâm linh, tín ngưỡng lại biến đổi dần dần, tiệm tiến; các giá trị có cội nguồn từ văn hóa bản địa có sức sống trường tồn hơn các giá trị vay mượn từ bên ngoài.

Chủ đề liên quan: Lê Ngọc Văn , Gia đình , hệ giá trị , đổi mới , biến đổi hệ giá trị gia đình.PGS.TS Lê Ngọc Văn ,

< 1 2 3 >