Hội thảo: Quan điểm, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ trí thức và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay

Cập nhật 13:05 ngày 30/11/2017
(Hội thảo - Hội nghị) - Ngày 09/11/2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Quan điểm, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ trí thức và các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay”.
Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đánh giá thực trạng công tác cán bộ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng như chính sách cán bộ của nhà nước đối với cán bộ khoa học nói chung và cán bộ Khoa học xã hội nói riêng trong thời gian qua; đưa ra những giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ khoa học chủ chốt, đầu ngành, có đủ năng lực phẩm chất và uy tín, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới; đồng thời đưa ra những kiến nghị chính sách của Đảng đối với công tác cán bộ trong thời kỳ mới, nhằm đưa ra những nhận định, đóng góp cho Ban chỉ đạo Đề án Trung ương VII.
 
 
GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch VASS phát biểu khai mạc tại Hội thảo
 
Các tham luận được trình bày tại Hội thảo đều nhận định rằng khoa học xã hội (KHXH) nói chung, đội ngũ trí thức KHXH nói riêng trong mỗi thời kỳ lịch sử, ở tất cả các quốc gia đều có vai trò vô cùng quan trọng; trong thời kỳ hội nhập quốc tế, việc xây dựng đội ngũ cán bộ KHXH đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là nhiệm vụ cấp bách của Việt Nam cũng như của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Bên cạnh đó các tham luận cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ (như thiếu vắng đội ngũ cán bộ khoa học đầu đàn, đội ngũ khoa học kế cận có đủ năng lực, phẩm chất); đưa ra những giải pháp kiến nghị (như cơ chế đào tạo thu hút cán bộ có năng lực, chuyển đổi cơ chế phù hợp với khoa học nói chung và các nhà khoa học xã hội nói riêng, chế độ đãi ngộ với trí thức cần phải được nâng cao…).
 
Phát biểu kết thúc Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhấn mạnh, yếu tố con người, đặc biệt yếu tố người lãnh đạo là vô cùng quan trọng trong mỗi tổ chức; chính sách đối với khoa học còn nhiều vấn đề; thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam còn nhiều khoảng cách so với yêu cầu thực tiễn.
 
Thanh Thủy
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn