Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023”

Cập nhật 09:54 ngày 23/12/2022
(Tin tức) - Ngày 22/12/2022, tại Hà Nội, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023”. Tham dự Hội nghị về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) có đoàn công tác đại diện các Ban chức năng của Viện Hàn lâm. Về phía Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Tổng Biên tập; TS. Lê Minh Anh Phó Tổng biên tập cùng toàn thể viên chức và người lao động của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.

Mở đầu Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 2023. báo cáo nêu rõ, trong năm 2022, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đã đạt được những thành tựu và có sự đổi mới trong công tác tạp chí. Các số tạp chí (12 số Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và 6 số tạp chí Vietnam Social Sciences) đều xuất bản đúng kỳ hạn. Chất lượng các bài đăng trên hai tạp chí này được nâng cao hơn. Mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài Viện Hàn lâm được mở rộng. Trang web của tạp chí cập nhật các số Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Vietnam Social Sciences và các thông tin khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam tham gia và cập nhật các bài viết trên Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam trực tuyến (VJOL).

 
Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023”
 
PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Tổng biên tập trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023
 
Năm 2022, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thành công 01 hội thảo quốc tế “Nâng cao chất lượng tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”; 01 Hội thảo khoa học cấp Viện với chủ đề “Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, hai hội thảo đều được đánh giá cao với những trao đổi học thuật của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đã thực hiện 01 đề tài cấp Bộ, 04 đề tài cơ sở tạo điều kiện cho các cán bộ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Các cán bộ của Tạp chí có nhiều bài đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước, tham gia xuất bản các công trình khoa học có chất lượng góp phần tạo nên điểm nhấn trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Tạp chí. Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam đã hoàn thiện đề án Tạp chí điện tử và trình hồ sơ lên Viện Hàn lâm. Việc hoàn thành đề tài cấp Bộ “Xây dựng cấu trúc nội dung Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam điện tử” là một những bước chuẩn bị quan trọng phục vụ tạp chí điện tử khi được cấp phép hoạt động. 
 
Sự đổi mới mạnh mẽ trong quá trình hội nhập quốc tế đã đạt được kết quả cụ thể, đó là từ số 9/2022 của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và số 4 tạp chí Vietnam Social Sciences, các bài viết được gắn mã DOI do Crossref cung cấp. Ngoài ra, Tạp chí đang xây dựng lộ trình để tham gia các chỉ mục quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam nói chung và của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam nói riêng trong lĩnh vực công bố quốc tế.
 
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được và thuận lợi thì năm 2022 Tạp chí cũng gặp không ít khó khăn khi kinh phí cho hoạt động bị cắt giảm, ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì chất lượng của Tạp chí cũng như lộ trình tham gia các chỉ mục quốc tế của đơn vị. Vì vậy, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đề nghị với các đồng chí trong đoàn công tác đại diện cho các ban chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm chuyển những kiến nghị đến các lãnh đạo các Ban chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Viện Hàn lâm quan tâm hơn nữa đến sự phát triển của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.
 
Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí trong đoàn công tác đại diện các Ban chức năng của Viện Hàn lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Tạp chí đã đạt được trong năm công tác 2022 và cũng chia sẻ với những khó khăn hiện nay của Tạp chí; các đồng chí trong đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị của Tạp chí và sẽ trình lãnh đạo các Ban chức năng để tham mưu cho lãnh đạo Viện Hàn lâm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
 
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 thành công tốt đẹp, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và các mục tiêu công tác đề ra trong năm 2023.
 

Ban biên tập


Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn