Tư duy lý luận chính trị - Các bài viết về Tư duy lý luận chính trị, tin tức Tư duy lý luận chính trị

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề Tư duy lý luận chính trị. Mời các bạn đón đọc các bài viết về Tư duy lý luận chính trị và chia sẻ thông tin Tư duy lý luận chính trị trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "Tư duy lý luận chính trị"

Tư duy lý luận chính trị của cán bộ lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay

Tư duy lý luận chính trị của cán bộ lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay

08:42 AM, 18/04/2019 - Chính trị

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý cần phải có trình độ tư duy lý luận chính trị cao. Điều đó thể hiện ở sự hiểu biết sâu sắc về thực tiễn và sự giải quyết đúng đắn những nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, trình độ tư duy lý luận chính trị của nhiều người còn thấp kém. Để nâng cao trình độ tư duy lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý thì cần phải tăng cường giáo dục tư duy lý luận chính trị, đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục tư duy lý luận chính trị cho họ.

Chủ đề liên quan: Tư duy lý luận chính trị , Đặng Nguyên Hà , Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam ,

< 1 2 3 >