Đặng Nguyên Hà - Các bài viết về Đặng Nguyên Hà, tin tức Đặng Nguyên Hà

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề Đặng Nguyên Hà. Mời các bạn đón đọc các bài viết về Đặng Nguyên Hà và chia sẻ thông tin Đặng Nguyên Hà trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "Đặng Nguyên Hà"

Tư duy lý luận chính trị của cán bộ lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay

Tư duy lý luận chính trị của cán bộ lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay

08:42 AM, 18/04/2019 - Chính trị

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý cần phải có trình độ tư duy lý luận chính trị cao. Điều đó thể hiện ở sự hiểu biết sâu sắc về thực tiễn và sự giải quyết đúng đắn những nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, trình độ tư duy lý luận chính trị của nhiều người còn thấp kém. Để nâng cao trình độ tư duy lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý thì cần phải tăng cường giáo dục tư duy lý luận chính trị, đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục tư duy lý luận chính trị cho họ.

Chủ đề liên quan: Tư duy lý luận chính trị , Đặng Nguyên Hà , Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam ,

< 1 2 3 >