Thông báo Về việc thay đổi địa chỉ E-mail của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam

Cập nhật 08:09 ngày 08/05/2020
(Tin tức) - Để thuận lợi và phục vụ tốt hơn nữa cho hoạt động liên hệ, trao đổi, giao dịch với các cộng tác viên và các cơ quan, đơn vị đối tác, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ E-mail của Tạp chí.
 
Trong những năm qua, Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam (thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) đã nhận được nhiều sự quan tâm, cộng tác của các nhà khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm, cũng như sự hợp tác, giúp đỡ tích cực từ phía các cơ quan, đơn vị hữu quan. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, hợp tác của các cộng tác viên và các cơ quan, đơn vị đối tác đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng Tạp chí trong suốt thời gian qua.
 
Để thuận lợi và phục vụ tốt hơn nữa cho hoạt động liên hệ, trao đổi, giao dịch với các cộng tác viên và các cơ quan, đơn vị đối tác, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ E-mail của Tạp chí như sau.
 

1. Thay đổi địa chỉ E-mail của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam:

 

E-mail cũ

E-mail mới

Ghi chú

 tapchikhxh@vnn.vn

   tapchikhxhvn@gmail.com

Thay đổi tên miền sử dụng mail

 
2. Bắt đầu từ ngày 10/5/2020, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam chính thức sử dụng tên miền E-mail mới. Và kể từ ngày 10/7/2020, Tạp chí sẽ khóa E-mail cũ.
 
Vậy Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam xin trân trọng thông báo tới các cộng tác viên và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết để thuận tiện khi thực hiện liên hệ, giao dịch bằng văn bản tới Tạp chí.

 

Trân trọng cảm ơn.

 

TC KHXH VIỆT NAM

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn