Xô Viết - Các bài viết về Xô Viết, tin tức Xô Viết

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề Xô Viết. Mời các bạn đón đọc các bài viết về Xô Viết và chia sẻ thông tin Xô Viết trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "Xô Viết"

Tầm nhìn Hồ Chí Minh về giá trị Xô Viết

Tầm nhìn Hồ Chí Minh về giá trị Xô Viết

09:00 AM, 20/02/2018 - Chính trị

Cách mạng Tháng Mười mở ra thời đại của một chính sách đối ngoại mới, chính sách hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc. Sắc lệnh hòa bình là cơ sở chính sách đối ngoại của Nhà nước Xôviết. Từ đó Liên Xô trước sau như một, luôn luôn chủ trương chung sống hòa bình giữa các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị và xã hội. Chính sách hòa bình kiên quyết của Liên Xô là chỗ dựa cho tất cả các dân tộc chống lại những lực lượng chiến tranh. Liên Xô không chỉ tuyên bố chính sách hòa bình mà còn thực sự hành động ủng hộ các dân tộc đấu tranh cho độc lập của họ, chống sự nô dịch và xâm lược của chủ nghĩa đế quốc.

Chủ đề liên quan: Cách mạng Tháng Mười , Hồ Chí Minh , Xô Viết , chính sách đối ngoại , khoa học xã hội ,

< 1 2 3 >