TS Nguyễn Thị Song Hà - Các bài viết về TS Nguyễn Thị Song Hà, tin tức TS Nguyễn Thị Song Hà

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề TS Nguyễn Thị Song Hà. Mời các bạn đón đọc các bài viết về TS Nguyễn Thị Song Hà và chia sẻ thông tin TS Nguyễn Thị Song Hà trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "TS Nguyễn Thị Song Hà"

Đảm bảo quyền cơ bản của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

Đảm bảo quyền cơ bản của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay

02:00 PM, 25/09/2018 - Xã hội

Đảm bảo quyền của các tộc người thiểu số từ lâu đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Điều này được thể hiện rõ qua các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Kể từ khi đổi mới đất nước đến nay, bảo đảm quyền cơ bản của các tộc người thiểu số được đẩy mạnh trên nhiều phương diện cụ thể: xóa đói giảm nghèo, nâng cấp cơ sở hạ tầng yếu kém, hỗ trợ đất đai, đất sản xuất, nước sạch, giáo dục, đào tạo, y tế, công ăn việc làm, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng...

Chủ đề liên quan: Nguyễn Thị Song Hà , TS Nguyễn Thị Song Hà , Đảm bảo quyền , quyền con người , dân tộc thiểu số , Việt Nam , khoa học xã hội , nghiên cứu khoa học , Viện hàn lâm khoa học xã hội , Viện Hàn Lâm , Tạp chí khoa học xã hội ,

< 1 2 3 >