Quốc tế Cộng sản - Các bài viết về Quốc tế Cộng sản, tin tức Quốc tế Cộng sản

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề Quốc tế Cộng sản. Mời các bạn đón đọc các bài viết về Quốc tế Cộng sản và chia sẻ thông tin Quốc tế Cộng sản trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "Quốc tế Cộng sản"

Nhận định của Quốc tế Cộng sản đối với trào lưu xã hội dân chủ và ý nghĩa hiện nay

Nhận định của Quốc tế Cộng sản đối với trào lưu xã hội dân chủ và ý nghĩa hiện nay

08:00 AM, 31/05/2022 - Xã hội

Tóm tắt: Nhận định của Quốc tế Cộng sản đối với trào lưu xã hội dân chủ đương thời mặc dù khó tránh khỏi những sai lầm, nhưng về cơ bản là nhất quán, đúng đắn và phù hợp với thực tế. Nghiên cứu những bài học quý báu về việc nhận định, thái độ của Quốc tế Cộng sản đối với trào lưu xã hội dân chủ được Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang tiếp tục vận dụng sáng tạo trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.

Chủ đề liên quan: Quốc tế Cộng sản , trào lưu xã hội dân chủ , Đảng Cộng sản Việt Nam ,

< 1 2 3 >