Ph. Ăng-ghen - Các bài viết về Ph. Ăng-ghen, tin tức Ph. Ăng-ghen

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề Ph. Ăng-ghen. Mời các bạn đón đọc các bài viết về Ph. Ăng-ghen và chia sẻ thông tin Ph. Ăng-ghen trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "Ph. Ăng-ghen"

Những dự báo xuyên thời đại của C. Mác, Ph. Ăng-ghen về văn hóa trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Những dự báo xuyên thời đại của C. Mác, Ph. Ăng-ghen về văn hóa trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

08:00 AM, 03/03/2018 - Chính trị

Gần hai thế kỷ qua, mặc dù chịu nhiều sự công kích, chống phá của các thế lực thù địch với chủ nghĩa Mác nhằm phủ nhận, xóa bỏ quan niệm duy vật về lịch sử và các quy luật khách quan trong tiến trình vận động của nhân loại, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn đứng vững trước mọi thử thách, trở thành cương lĩnh của thời đại, là nguồn sức mạnh củng cố niềm tin để giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Chủ đề liên quan: C. Mác , Ph. Ăng-ghen , chủ nghĩa Mác , Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản , khoa học xã hội , nghiên cứu khoa học , Viện hàn lâm khoa học xã hội , Viện Hàn Lâm , tạp chí khoa học ,

< 1 2 3 >