kinh tế biển - Các bài viết về kinh tế biển, tin tức kinh tế biển

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề kinh tế biển. Mời các bạn đón đọc các bài viết về kinh tế biển và chia sẻ thông tin kinh tế biển trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "kinh tế biển"

Một số vấn đề về biển và phát triển bền vững kinh tế biển

Một số vấn đề về biển và phát triển bền vững kinh tế biển

11:00 AM, 28/12/2018 - Kinh tế

Biển là cái nôi của sự sống, là nhân tố hết sức quan trọng đảm bảo tính bền vững của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức về biển và phát triển bền vững kinh tế biển trên thế giới ngày càng rõ ràng hơn với nhiều chuyển biến tích cực qua thời gian. Chiến lược biển của nhiều quốc gia đã nhấn mạnh tới nội hàm quan trọng là phát triển kinh tế biển và các thể chế quản lý biển. Việt Nam là một quốc gia biển, có nhiều tiềm năng, lợi thế từ biển. Ngày nay, biển và kinh tế biển ngày càng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, cũng như trong vấn đề an ninh quốc gia. Để quản lý biển và khai thác nguồn tài nguyên lợi thế của biển, Việt Nam cần phải tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để khẳng định biển là một phần không thể tách rời của yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Chủ đề liên quan: Bùi Nhật Quang , PGS.TS Bùi Nhật Quang , Viện Hàn Lâm , khoa học xã hội , nghiên cứu khoa học , Viện hàn lâm khoa học xã hội , kinh tế biển , phát triển bền vững kinh tế biển ,

< 1 2 3 >