học thuyết hình thái kinh tế xã hội - Các bài viết về học thuyết hình thái kinh tế xã hội, tin tức học thuyết hình thái kinh tế xã hội

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề học thuyết hình thái kinh tế xã hội. Mời các bạn đón đọc các bài viết về học thuyết hình thái kinh tế xã hội và chia sẻ thông tin học thuyết hình thái kinh tế xã hội trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "học thuyết hình thái kinh tế xã hội"

Học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế xã hội dưới ánh sáng thời đại ngày nay

Học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế xã hội dưới ánh sáng thời đại ngày nay

09:00 AM, 16/08/2018 - Chính trị

Học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội mà điểm cốt lõi của nó là quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. C.Mác đã vận dụng quy luật này để phân tích về sự vận động và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa; đồng thời chỉ ra xu hướng phát triển tất yếu của hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa (giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa). Bài viết tiếp cận và phân tích vấn đề cơ bản nhất trong học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội trong thời đại ngày nay.

Chủ đề liên quan: C.Mác , học thuyết hình thái kinh tế xã hội , khoa học xã hội , nghiên cứu khoa học , Viện hàn lâm khoa học xã hội , Viện Hàn Lâm , Tạp chí khoa học xã hội , Nguyễn Chí Dũng ,

< 1 2 3 >