đồng bằng Bắc Bộ - Các bài viết về đồng bằng Bắc Bộ, tin tức đồng bằng Bắc Bộ

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề đồng bằng Bắc Bộ. Mời các bạn đón đọc các bài viết về đồng bằng Bắc Bộ và chia sẻ thông tin đồng bằng Bắc Bộ trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "đồng bằng Bắc Bộ"

Văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ

Văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ

09:00 AM, 25/08/2018 - Văn hóa

Vùng đồng bằng Bắc Bộ là nơi diễn ra các hoạt động sinh sống và sản xuất của người dân trồng lúa nước, đồng thời cũng là không gian sinh hoạt, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ được hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc với nhiều đặc trưng, trong đó nổi bật là tính cộng đồng, tính tự trị, tính dung hợp trong tư duy. Văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ có vai trò to lớn đối với việc hun đúc nên tâm hồn Việt, các giá trị đạo đức, nhân văn. Tuy nhiên, văn hóa làng vùng đồng bằng Bắc Bộ cũng có những hạn chế, không phù hợp với yêu cầu của việc xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay.

Chủ đề liên quan: Thân Thị Hạnh , Văn hóa làng , đồng bằng Bắc Bộ , tính tự trị , tính cộng đồng , tính dung hợp trong tư duy , khoa học xã hội , nghiên cứu khoa học , Viện hàn lâm khoa học xã hội , Viện Hàn Lâm , Tạp chí khoa học xã hội ,

< 1 2 3 >