cơ cấu nền kinh tế - Các bài viết về cơ cấu nền kinh tế, tin tức cơ cấu nền kinh tế

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề cơ cấu nền kinh tế. Mời các bạn đón đọc các bài viết về cơ cấu nền kinh tế và chia sẻ thông tin cơ cấu nền kinh tế trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "cơ cấu nền kinh tế"

Nâng cao chất lượng tăng trưởng  trong điều kiện cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam

Nâng cao chất lượng tăng trưởng trong điều kiện cơ cấu lại nền kinh tế ở Việt Nam

09:00 AM, 16/05/2019 - Kinh tế

Nền kinh tế Việt Nam đã đạt một số kết quả đáng khích lệ trong thời gian gần đây về giữ vững ổn định kinh tế, nâng cao tốc độ tăng trưởng, đẩy mạnh xuất khẩu và kiềm chế lạm phát. Năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam đã có bước cải thiện rõ, tăng 5 bậc, đạt thứ hạng 55/137. Kinh tế đã có sự khôi phục rõ nét và sau một số năm, năm 2017, Việt Nam đã đạt và vượt tất cả 13 chỉ tiêu kế hoạch, tạo ra thế và lực mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế về cơ bản vẫn theo “mô hình cũ”, nhân tố nội lực và đổi mới sáng tạo chưa cao. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải có những cải cách mạnh mẽ hơn, nhất là về thể chế kinh tế, thích ứng hơn với điều kiện mới của hội nhập và cạnh tranh.

Chủ đề liên quan: Tạp chí khoa học xã hội , khoa học xã hội , tăng trưởng kinh tế , cơ cấu nền kinh tế ,

< 1 2 3 >