Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Các bài viết về Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tin tức Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Mời các bạn đón đọc các bài viết về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và chia sẻ thông tin Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "Cách mạng Tháng Tám năm 1945"

Xây dựng nhà nước pháp quyền - từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến công cuộc đổi mới hiện nay

Xây dựng nhà nước pháp quyền - từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến công cuộc đổi mới hiện nay

08:00 AM, 06/03/2018 - Chính trị

Từ năm 1919, khi gửi bản yêu sách tới Hội nghị Versailles (Vécxay), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã mong muốn xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Tư tưởng đó được Người nêu rõ trong tác phẩm Đường Cách mệnh (1927): Cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, nghĩa là lợi ích, quyền lực thuộc về nhân dân.

Chủ đề liên quan: Hội nghị Versailles , Nguyễn Ái Quốc , Hồ Chí Minh , Cách mạng Tháng Tám năm 1945 , khoa học xã hội , nghiên cứu khoa học , Viện hàn lâm khoa học xã hội , Viện Hàn Lâm , tạp chí khoa học ,

< 1 2 3 >