an ninh quốc gia - Các bài viết về an ninh quốc gia, tin tức an ninh quốc gia

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề an ninh quốc gia. Mời các bạn đón đọc các bài viết về an ninh quốc gia và chia sẻ thông tin an ninh quốc gia trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "an ninh quốc gia"

Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế  và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

08:00 AM, 30/05/2022 - Chính trị

Tóm tắt: An ninh quốc gia gắn với sự ổn định của thể chế chính trị, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia bao gồm những nội dung đồng bộ từ thiết lập và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, pháp luật, kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh… đến hợp tác quốc tế về bảo vệ an ninh quốc gia. Để thực hiện tốt những nội dung này trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0), việc giải quyết tốt mối quan hệ giữa an ninh toàn cầu, khu vực và quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi quốc gia.

Chủ đề liên quan: Cách mạng công nghiệp 4.0 , an ninh quốc gia , Quản lý nhà nước ,

< 1 2 3 >