VSSR cấp phép DOI cho các tạp chí

Cập nhật 10:32 ngày 29/09/2022
(Tin tức) - Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đã ký kết thỏa thuận và được Tổ chức Crossref, Anh Quốc, cấp phép mã số định danh DOI (Direct Object Identifier – Mã số định danh trực tiếp) cho tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Vietnam Social Sciences Review và tất cả các tạp chí chuyên ngành của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam đã thống nhất cách trình bày mã số DOI như sau: Mã số DOI có hình thức viết hoa, đứng, đậm, đặt ở vị trí trên cùng bên trái phi lê trang 1 bài viết, có các thành phần như sau: 10.56794 (mã số cố định, xác định đây là các tạp chí thuộc VASS), dấu gạch chéo, tên tạp chí, số xuất bản tính theo năm hiện tại, (số/tập tính từ lúc bắt đầu xuất bản), trang bắt đầu-trang kết thúc bài viết. Ví dụ: 10.56794/VSSR.4(210).3-17 (bài viết này xuất hiện trên VSSR, số 4 (210), bắt đầu từ trang 3 và kết thúc ở trang 17).  Điều này giúp độc giả và những người liên quan thuận tiện tra cứu.

 

Từ ấn phẩm số 4/2022 của Vietnam Social Sciences Review và số 9/2022 của tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, mỗi bài viết đăng tải trên hai tạp chí này đều có mã số định danh DOI quốc tế. Khi bài viết trên tạp chí có mã số DOI tương ứng được bất kỳ một tác giả/bài viết nào khác trích dẫn, bài viết nói riêng và tạp chí nói chung sẽ được ghi nhận tự động trong bảng hệ số trích dẫn học thuật.

 

Việc cấp phép mã số DOI cho không chỉ cho Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và VSSR mà còn cả cho các Tạp chí khác thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Việc đăng ký thành công mã số DOI là một trong những điều kiện tiên quyết và bước tiến dài để tạp chí có thể hội nhập với cộng đồng học thuật quốc tế, nâng cao vị thế của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và VSSR. Trong thời gian tới, VSSR sẽ thực hiện những bước đi phù hợp, khoa học để nhanh chóng được chấp thuận vào các hệ thống trích dẫn học thuật có uy tín của khu vực và thế giới. 

 

Các tạp chí thuộc VASS có nhu cầu cấp mã số định danh quốc tế DOI có thể liên hệ trực tiếp với lãnh đạo tạp chí hoặc các cá nhân, bộ phận liên quan của Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và VSSR để được hướng dẫn làm các thủ tục đăng ký, cấp mã số định danh DOI. 

 

Nguyễn Đức Long

Phó trưởng phòng phụ trách

Phòng Biên tập tiếng Anh

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn