Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự Hội nghị Đối ngoại toàn quốc

Cập nhật 13:50 ngày 16/12/2021
(Tin tức) - Ngày 14/12/2021, tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo và chủ trì Hội nghị. Gần 50 đại biểu là cấp ủy, đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tham gia Hội nghị dưới hình thức trực tuyến tại Hội trường 3D, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Đây là hội nghị đầu tiên được Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân của cả hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trường phái “Ngoại giao cây tre Việt Nam” là trường phái được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhắc tới và khẳng định đó là hình tượng để nói về công tác đối ngoại được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặc biệt xem trọng và hướng tới.
 
Diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta đang phấn đấu triển khai nghị quyết Đại hội Đảng XIII. Hội nghị là dịp để các cấp ủy Đảng cả nước cùng nhau nhìn lại công tác triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và bàn những giải pháp mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Tổng Bí thư cho biết: dưới sự lãnh đạo kịp thời, đúng đắn của Đảng, sự phối hợp đồng bộ, triển khai quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chúng ta đã cơ bản kiểm soát và thích ứng an toàn, linh hoạt với đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế - xã hội.
 
Hơn bao giờ hết, những thách thức của thời đại, sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc đã đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Vì vậy công tác "Đối ngoại và đối nội” được ví như hai cánh của một con chim, đòi hỏi sự phối hợp rất nhịp nhàng với nhau. hỗ trợ lẫn nhau, tạo thế và lực cho nhau, gắn kết và đan xen ngày một chặt chẽ với nhau, nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ vào sâu rộng như hiện nay.
 

Hình ảnh tại điểm cầu chính - Hội trường Diên Hồng
 
Trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam
 
Trong bài phát biểu Tổng Bí thư nhấn mạnh tới quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, kết thừa; phát huy bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc của Đảng và Nhà nước; sự tiếp thu có chọn lọc, tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của nhân loại, của thời đại, trong quá trình xây dựng nên trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc - Ngoại giao cây tre Việt Nam.
 
Tổng Bí thư cho rằng đây là hình hình tượng gần gũi, giản dị, thân quen với đồng bào cả nước, hình tượng cây tre ngoan cường quật khởi với gốc rễ bền chắc tượng trưng cho tình đoàn kết keo sơn của 63 dân tộc anh em, “lạt mềm buộc chặt”, “mềm nắn, rắn buông”… mà các thế hệ ông cha ta luôn chú trọng thực hiện trong các hoạt động ngoại giao tạo ra bản sắc riêng rất độc đáo, hòa khí hòa hiếu, trọng nghĩa khí, "đem đại nghĩa thắng hung tàn" - Tổng Bí thư trích Bình ngô Đại cáo của Nguyễn Trãi và cho rằng đây là nguyên tắc bất di bất dịch, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt để đất nước muôn thuở thái bình.
 

Đại biểu Viện Hàn lâm đang lắng nghe các tham luận được trình bày qua hình thức trực tuyến

Với cách ví von đầy hình tượng "ngoại giao cây tre Việt Nam". "Thân gầy guộc lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành tre ơi" - Tổng Bí thư trích dẫn và nhấn mạnh trường phái ngoại giao Việt Nam rất độc đáo và đặc sắc, Tổng Bí thư cho rằng từ đây đường lối đối ngoại của Việt Nam có thể gọi là "ngoại giao cây tre Việt Nam" - Một nền ngoại giao thấm đượm tâm hồn cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam chứa đựng sự mềm mại khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định can trường trước mọi thử thách khó khăn vì độc lập - vì tự do hướng đến hạnh phúc, ấm no của nhân dân, của khu vực và toàn thế giới.
 
Nguồn vass.gov.vn
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn