hình thái kinh tế - xã hội - Các bài viết về hình thái kinh tế - xã hội, tin tức hình thái kinh tế - xã hội

Cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề hình thái kinh tế - xã hội. Mời các bạn đón đọc các bài viết về hình thái kinh tế - xã hội và chia sẻ thông tin hình thái kinh tế - xã hội trên tapchikhxh.vass.gov.vn.
Chia sẻ chủ đề:

BÀI VIẾT VỀ "hình thái kinh tế - xã hội"

Về học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác

Về học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác

08:31 AM, 19/10/2018 - Kinh tế

Học thuyết của C.Mác về hình thái kinh tế - xã hội từ khi ra đời đã cung cấp cho giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ một vũ khí lý luận khoa học để đấu tranh giải phóng con người. Học thuyết đó đã và đang bị nhiều người phê phán. Trong thời đại hiện nay, trước những biến đổi to lớn của thực tiễn xã hội, đặc biệt trước sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Liên Xô, sự phê phán học thuyết đó của C.Mác càng tăng cường hơn không chỉ từ phía các thế lực thù địch, mà ngay cả từ hàng ngũ những người mác-xít.

Chủ đề liên quan: Tính khoa học hạn chế , học thuyết C.Mác , hình thái kinh tế - xã hội , Dương Văn Thịnh , khoa học xã hội , nghiên cứu khoa học , Viện hàn lâm khoa học xã hội , Viện Hàn Lâm , Tạp chí khoa học xã hội ,

< 1 2 3 >