Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cập nhật 09:00 ngày 05/12/2022
(Tin tức) - Trong hai ngày 05-06/12/2022, thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Hội nghị được kết nối tới 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và địa phương, cấp cơ sở trên toàn quốc, với trên 1.196.827 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã kết nối 728 điểm cầu, điểm cầu tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã kết nối tham dự Hội nghị.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: PV
 
Dự Hội nghị tại điểm cầu Diên Hồng, Nhà Quốc hội có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Viện Hàn lâm có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ; cùng các đồng chí Cấp ủy Đảng bộ, Chi bộ và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, sớm đưa văn kiện vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
Đồng chí Lại Xuân Môn Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được lắng nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;
 
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
 
Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Toàn cảnh Hội trường Diên Hồng

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, 3 Nghị quyết và 1 Kết luận mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII thông qua là rất quan trọng. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh tới 2 Nghị quyết về “xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyễn xã hội chủ nghĩa” và “đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị”. Trong quá trình tiến hành phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động, tích cực có quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc.
 
Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, đã rõ, được chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện. Những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm. Những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp thì nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi kịp thời.
 
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, sau Hội nghị, các cấp ủy tổ chức Đảng phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả.
 
Toàn cảnh Hội nghị tại Điểm cầu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp với trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành chương trình đề ra.
 
Ngay sau Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng Bộ Viện Hàn lâm đã tiến hành thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Viện Hàn lâm.
 
Theo Vass.gov.vn
 
 
 
Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn