Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

Cập nhật 08:36 ngày 03/04/2018
(Tin tức) - Tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu trình bày chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối lần thứ III”. Đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối trình bày “Những điểm mới của Điều lệ Đoàn khối XI”.

Sáng ngày 22/3/2018, tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn khối các cơ quan TW lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2020. Tới dự Hội nghị có đồng chí Bùi Đức Việt, Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối; đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối; cùng các cán bộ đoàn trực thuộc Đoàn Khối, cán bộ cơ quan chuyên trách Đoàn Khối. Về phía Viện Hàn lâm có đồng chí Phạm Quang Linh, Bí thư Đoàn Viện Hàn lâm, các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn Viện, Ban chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu trình bày chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối lần thứ III”. Tiếp đến, đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối trình bày “Những điểm mới của Điều lệ Đoàn khối XI” và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí đề nghị các cơ sở của Đoàn Khối các cơ quan TW cụ thể hóa nội dung Chương trình hành động theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động.

Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc kết thúc tốt đẹp. Mỗi cán bộ đoàn viên tham dự hội nghị đều viết báo cáo thu hoạch về việc tiếp thu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Lê Thị Quỳnh Anh

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn